Ремонт на мобилни телефони

Представете си ситуацията: Вашият телефон е претърпял дребна, според вас, щети. Махате с ръка и решавате проблема.