Как става почистване на кръв в няколко стъпки

Колкото и да е неприятно да коментираме, моментът на смъртта се случва. Злополуки, бедствия, нещастни случаи има навсякъде. Те ни заобикалят. И тук, независимо дали сме у дома или на работа, на улицата, трябва да знаем как да се справим със ситуацията. Този процес изисква деликатен подход, внимание и професионално отношение.

Сред най-опасните потенциално вещества е кръвта. Ето, защо за нейното отстраняване се изискват експертни мерки.

Такива се предоставят от Kostovi.bg

И така, на въпросът: Защо кръвта е биологична опасност? Отговорът е, че кръвта —съдържа редица кръвни патогени. Такива са болести като хепатит В, ХИВ, MRSA, хепатит С, и други предавани, чрез кръв болести.

Какво да направите в почистване на кръвта

Всяка ситуация може да е различна. Тук е важно да се запомни, че не трябва да се чисти кръв разлята, върху дадени повърхности. Такива са дърво, плат, пластмаси и пр. Предмети с такъв състав трябва да бъдат изхвърлени, а опитът да се почистят може да компрометира безопасността. Дори най-малък разлив от кръв по твърда повърхност е от изключително значение.

Как става процедурата почистване на кръв в няколко стъпки по ред

Екипирайте

Оборудвайте се със защитни материали: ръкавиците са от съществено значение и може да помислите за престилка и защитни очила в случай на пръски. Уверете се, че защитното облекло приляга плътно и няма дупки или не крие други опасения, така, че да компрометира.

Премахване

Използвайте четката и лопата за прах или щипките/форцепсите, за да премахнете счупено стъкло или други заострени парчета, които биха могли да пробият вашето защитно облекло. Поставете всяко парче в непропусклив контейнер за остри предмети. При никакви обстоятелства не трябва да премахвате тези предмети на ръка.

Почистете веднъж

Покрийте разлива с издръжливи платнени кърпи, за възможно най-много почистване на петната от кръв. Изхвърлете, след това използваните кърпи в торбичка за биологични опасности.

Почистете два пъти

Първо се уверете, че има подходяща вентилация, ако разливът не е в отворена стая. Изсипете по-голямата част от дезинфектант и го оставете да кисне за десет минути. След като това време изтече, трябва да почиствате отвън на вътре, докато изтъркате зоната. Поставете кърпите в торбата за биологични опасности.

Почистете три пъти

Сега навлажнете още няколко платнени кърпи и третирайте отново мястото на замърсяване с кръв. Изхвърлете и тези кърпи в торбичка за биологични опасности. Оставете мястото да изсъхне.

Изхвърлете

Внимателно изхвърлете използваните лични предпазни средства в найлонова торбичка: ръкавици, престилка и очила. Това е отлична превантивна мярка. Уверете се, че не са замърсени други повърхности по време на този процес. Трябва да запечатате торбата и да я поставите в торба, след това да я запечатате и да я маркирате с етикет за биологична опасност, след което правилно да я изхвърляне.

Обеззаразете

Използвайте дезинфектант с широкоспектърно действие. Почистването с такъв става като накиснете за 10 минути и да продължите да търкате, след което измиете с прясна вода.

Проверете

Направете последна проверка, дали кръвта е успяла да пръсне върху ви и до колко може да сте били изложени директно на нея.

След това се измийте старателно, използвайки всички предпазни мерки и дезинфектанти.

Ако има разлив на кръв извън възможността ви сами да почистите или е в резултат от смърт след инцидент, важно е да се свържете с фирма за почистване на биологични опасности. Такива са Kostovi.bg. Те ще цялостно почистване на всички зони и терени в района.

 

Scroll to Top