Изхвърляне на отпадъци от жилища

Твърдите битови отпадъци са неразделна част от човешкия живот и изискват редовно и своевременно изхвърляне. Натрупването им може да доведе до сериозни проблеми, които ще засегнат не само екологията на региона, но и нашето здраве.

Важен момент в изхвърлянето на боклука е сортирането му. Някои от отпадъците са рециклируеми. Те обикновено са изработени от пластмаса, стъкло и метал. Някои отпадъци изискват специални условия за обработка или унищожаване. Те могат да причинят непоправима вреда на човешкото здраве или на околната среда. Такива отпадъци включват батерии и осветителни лампи, съдържащи живак и много други.

Тази категория боклук е безвредна, ако се съхранява и обработва правилно. Някои отпадъци могат да бъдат извозени и с помощта на фирма: http://www.xn--80apb8af1ae.com/category/извозване-отпадъци-пловдив.

От своя страна унищожаването или изгарянето на твърди отпадъци води до отравяне на почвата, подземните води и атмосферата.

Проблемът с изхвърлянето на твърди битови отпадъци се среща във всички населени места, независимо от броя на жителите. Разбира се, в мегаполисите този проблем е по-остър, но преждевременното изнасяне и изхвърляне на твърди отпадъци може да създаде екологична катастрофа във всеки регион на страната.

Методи за изхвърляне на отпадъци

За много развити страни домакинските отпадъци са източник на енергия. Например Швеция обработва почти всички боклук, натрупани в страната, и дори купува твърди отпадъци в други страни, за да получи евтина енергия. В нашата страна обработката на боклука все още не е достигнала такъв мащаб и днес могат да бъдат идентифицирани няколко основни начина за преработка на твърди битови отпадъци.

Изхвърляне на специално подготвени депа – това е най-честият начин за рециклиране на боклука в много страни по света. Съвременните депа за съхранение на боклука осигуряват надеждна защита на подземните води и атмосферата. Те са токсични емисии по време на разлагането, на които се отделят множество отпадъци. У нас работи фирма чистачи.com, която се занимава със събиране и извозването ба битови, строителни отпадъци и всякакви други боклуци от домовете.

Компостирането – този метод позволява използването на органични отпадъци. Крайният продукт е компост, който се използва за торене на земеделски земи, както и градински парцели.

Термична обработка на твърди отпадъци – изгарянето на боклука в специални растения позволява да се намали обемът с повече от 10 пъти. Друго предимство е унищожаването на всички опасни вещества за човешкото тяло, съдържащо се в боклука. Използването на съвременни технологии в инсталациите за преработка на отпадъци позволява да се получи допълнителна енергия от изгарянето на твърди отпадъци.

Плазмена обработка – това е най-модерният и високотехнологичен начин за преработка на твърди отпадъци. Той има много предимства: позволява обработката на всички видове отпадъци без предварителна подготовка; боклука служи като суровина за производство на електроенергия; Крайният продукт на преработката е шлаката, която е абсолютно безвредна и широко използвана в различни отрасли.

Количеството твърди битови отпадъци се увеличава всяка година. Това винаги изисква навременна реакция на компаниите за преработка на отпадъци. Освен това науката играе важна роля при използването на отпадъците. Разработването на нови начини за преработка на твърдите отпадъци не само позволява да се намали количеството на отравяне, но и да се превърне в ефективна суровина за производство на електроенергия.

 

 

Scroll to Top