Как да подобрите кредитната история на кредити

Отпускането на кредити за посрещане на ежедневните нужди стана много популярен подход сред хора от средната класа. Днес всяко младо семейство и домакинства с малки деца, студенти прибягват до този вид изход от финансови затруднения. Странирайте подобно начинание, като потърсите онлайн кредит до минута.

Много хора вярват, че затварянето на старите линии на кредит ще подобри кредитния рейтинг, но това не е напълно вярно. Всъщност, около 30 процента от един кредитен рейтинг се определя от това колко достъпен е кредита и това, каква е неговата предходна история.

Онлайн кредитите са сравнителна новост, която е създадена за начинаещи, млади хора, които сега стъпват самостоятелно в живота. Идеята заложена в кредитите, които отпуска: https://www.minizaem.bg е да даде един добър старт за бъдещо посрещане на финансови нужди и организираност на личността. Всичко по погасяването на кредит до заплата.

Много от нас също има един или повече кредитни карти, които често не се използват. Ако нещата стоят така и с вас, използвайте ги от време на време за малки покупки и не забравяйте да ги изплатите в пълен размер, всеки месец. В противен случай просто се откажете от тях.

Заемът ще е много по-надеждно средство от кредитните карта, защото – първо не обвърза за дълги периоди от време и второ не начислява лихви.

Поддържайте салдата ниски. Само защото имате кредитен лимит, това не означава, че трябва да прекарате някъде близо до тази сума. Ако продължавате да харчите много пари, то това няма да помогне за подобряване на вашия кредитен рейтинг. Причината е, че коефициентът на оползотворяване или размер на парите, които харчите от наличните си кредити е втори по големина елемент, който влияе на вашия кредитен рейтинг. Ако кредиторите от Минизаем виждат значителна разлика между максималния баланс на картата си, тогава няма да разглеждат като риск и това позволява в крайна сметка се подобри вашия кредитен рейтинг и да отговарят на условията за по-ниски лихвени заеми.

За проверка на максимално допустима граница, проверете най-новите форми за отпускане на такъв тип кредити. Планирайте да прекарате само 30 процента от тази сума. Още по-добре, ако сте финансово дисциплинирани, а след това можете да се ограничите до използване на по-малко 7% от вашия револвираща кредитна линия, която ще има най-голям положителен ефект върху вашия кредитен рейтинг. Само не забравяйте да направите това с всяка кредитна карта, която притежавате, тъй като кредиторите ще сравняват кредитните лимити, които имате на всяка карта с общата сума на парите, които им дължите.

 

 

 

Scroll to Top