Поддръжка на сървъри и изпълнение в NETWORK

NETWORK е нещо необятно, но може и да е най-опростена компютърна мрежа, която да свързва две или повече устройства. Свързани едно с друго те могат да обменят информация помежду си. Докато повечето компютърни мрежи са съставени от настолни и преносими компютри, свързани чрез безжична мрежа или безжична връзка, чрез сървър и различни рутери, те са само за обобщения. Като мрежа резервната е намерила по-прости и множество допълнителни устройства станали достъпни за двете и повече организации.

Техническата поддръжка на мрежите е процес, чрез който администратор на системи поддържа мрежа в постоянен режим или почти постоянна основа. С толкова много данни, които се движат между потенциални хиляди таблети, настолни компютри, лаптопи и други видове устройства в една мрежа, има многобройни възможности за провал.

Дори само при една загуба на електричество, сървърът на мрежата може да предизвика всякакви различни неизправности, които да дадат администратор проблемен ден.

Тъй като има толкова много начини мрежата може да бъде натоварена, съществуват и ИТ мрежови услуги, които стават все по-популярни и предлагани от фирми. Една такава може да разгледате тук: myserver.bg.

Както у дома за Интернет потребителите, така и в бизнеса не всеки може да има специален сървър, като се имат предвид трудността да се поддържа такъв, а също и разходите, свързани с такова устройство. Много хора избират да ползват администратор да обслужва външните системи и да командва парада.

Това е така, защото много хора дори не знаят нищо за мониторинг на мрежи. Когато специалист следи мрежата, той има достъп до информация и това какво се случва, от кое място се влиза в сайта. В случай на несъответствия или други потенциално събития, по-дълбоко проучване и дори отнемане на привилегии може да се случи. Един от най-важните аспекти за управлението на сигурността на мрежата е възможността да се ограничи, достъпът и това до какви устройства и информация са достигнати.

Тези ограничения са жизнено важни за правилното разбиране сигурността на мрежата. Докато в един идеален свят, цялата информация ще бъде достъпна за всеки, има много добри причини, това да се случи в реалния свят. От една страна, информация е лесна за използване срещу фирма, ако тя е лична и може да доведе до провал на бизнес модел на компанията. По същия начин, използването на лични идентификационни информация за лице, като например номера на банкови сметки или социално-осигурителен номера може да бъде финансово опустошително на потърпевшия.

Внимателният контрол над информацията изисква строга и постоянна бдителност от страна на системен администратор.

С ИТ услуги може да се локализира и поддържане цяла област от киберсигурност, посветена на защитата на информация и връзките между цифрови устройства. Макар, да звучи влудяващо сложно, в крайна сметка се свежда до пет основни въпроси: кой, какво, къде, кога и защо?

Scroll to Top